Karakterbomen in het Wasvengebied

Cultuur en natuur vormen een ijzersterke combinatie. Dat blijkt wel weer uit de wandelgids/gedichtenbundel die Jan Vonk en Piet van den Boom samenstelden over meer dan twintig karakterbomen in het Wasvengebied. Het boekje werd gepresenteerd tijdens Fête de la Nature.

Hart van Hout, Karakterbomen van het Wasven
gedichten: Piet van den Boom
fotografie: Jan R.Vonk

EEN UITGAVE TER GELEGENHEID VAN
FÊTE DE LA NATURE 2019
EN
10 JAAR WERELDBOOM

Het boekje kost 9 euro en is vanaf zondag 26 mei te verkrijgen in de winkel en gasterij. De oplage is beperkt. In de gasterij komen een aantal leen-exemplaren te liggen. Bij het boekje is een wandelapp ontwikkeld. Samen met de wandelapp kun je het boekje lenen om de bomenwandeling te volgen en te beluisteren. 

Veel extra's met de wandelapp
Als je tijdens de wandeling de bijbehorende IZI-travel-app gebruikt, kun je je wandeling verrijken met vele extra's. 
Er zijn bijvoorbeeld 26 momenten (karakterbomen) in de route voorzien van:
- een korte toelichtende tekst
- een foto
- twintig momenten zijn ook voorzien van een gedicht, dat te lezen en/of te beluisteren is.

Verder heeft de app een aantal hyperlinks naar geluiden, beelden van onze uilskuikens dit voorjaar en een aantal korte filmpjes, die inzoomen op een karakterboom. 

Hoe werkt het?
Kijk hier voor een korte handleiding voor het installeren en gebruiken van de IZI-travel-app.
De beschrijving van de wandeling vind je hier.

 

Beeld van verleden, heden en toekomst
Het Groendomein Wasven bestaat uit een lappendeken van landschapstypen, door de eeuwen ontstaan. Het domein is gelegen op een dekzandrug tussen de grote en kleine Dommel, de Hooge Heide genaamd. De Hooge Heide bestond uit stuifzand, heide, mastbomen en vennetjes. Het grootste ven, waar de schapen in gewassen werden, heette 't Wasven.

Door de eeuwen heen heeft de mens het landschap gevormd. Op een kruispunt van landwegen ontstond in de 14e eeuw een ontginningshoeve. De heide werd gecultiveerd. Aan de rand van het zandlandschap werd de grond ontgonnen en gebruikt als schraal hooiland, een kampontginning genoemd. Het geriefbos leverde hakhout en landbouwgereedschap voor de boeren. De landwegen vormde zich tot lanen met eiken en beuken. De hoeve transformeerde tot enerzijds een kasteel met landgoedbos en warande en anderzijds een boerderij met natuurakkers en moestuin. De oprukkende stad zorgde voor een abrupte begrenzing van het Wasven door de aanleg van een spoorlijn en autoweg.

Dit veelzijdige cultuurlandschap in het Wasven is toch nog goed herkenbaar. Niet in de laatste plaats door de vele karakteristieke bomen, de monumentale dragers van het domein.
De 'karakterbomen' zijn veelal solitaire bomen die karakteristiek zijn voor het landschap door hun omvang, soort, groeiwijze, plaats en/ of betekenis. Een wandeling langs de karakterbomen geeft een beeld van het verleden, heden én de toekomst van het Wasven.