Nieuwe bijeenkomsten 'Dichter bij huis'

 De foto is eigendom van Liesbeth van Well (VluchtelingenWerk)

VLUCHTELINGEN EN NEDERLANDERS

ONTMOETEN - BEGRIJPEN - WAARDEREN

In november hebben Vluchtelingenwerk Eindhoven en het Groendomein Wasven de eerste ontmoetingen georganiseerd tussen vluchtelingen/statushouders en bewoners van Tongelre. Het waren geslaagde bijeenkomsten.
We willen nu verder kijken en proberen om met maandelijkse bijeenkomsten een vervolg te geven aan die eerste reeks ontmoetingen. Wij zien graag gebeuren dat mensen in het algemeen en in dit geval nog in het bijzonder, elkaar ontmoeten, begrijpen en waarderen. Ieder en de wereld wordt er beter van!

Doe je mee?
Daarom deze oproep: Heb je belangstelling om mee te doen? We ontvangen dan graag een berichtje van je via mail of telefoon of persoonlijk bij Frits van Geffen.
Hoe we het gaan organiseren gaan we in goed overleg met elkaar bepalen.
Bij voldoende belangstelling, die natuurlijk groeiende mag zijn, gaan we in januari van start met het vervolg. Wij hopen dat er een mooi aantal reacties binnenkomt op mail: fritsvangeffen@on.nl, op zijn tel.nr 2811214 of bij Frits persoonlijk.