Operatie Steenbreek is van start gegaan

Operatie Steenbreek

Ruil een stoeptegel uit je tuin voor plantjes, dat is beter voor de biodiversiteit en vermindert wateroverlast. De educatiegroep van het Groendomein Wasven doet samen met basisscholen mee met operatie Steenbreek. Basisschoolkinderen lichten een steen op in hun tuin om er een natuurkruid voor in de plaats te zetten.

Aan het einde van het schooljaar heeft groep 8 van de basisschool de Boog de spits afgebeten van de Operatie Steenbreek.
Omdat zij de eersten waren die een tegel in hun tuin hebben gelicht, overhandigde Mevrouw Jannie Landa als coördinator Natuur- en Duurzaamheidseducatie van de Gemeente Eindhoven aan de leraar en de leerlingen een herdenkingstegel. Omdat de docent een tegel had gelicht, mocht ook hij een natuurkruid uitzoeken voor in zijn tuin. Medewerkers van het Wasven deelden daarna aan elke leerling een gelukskoekje uit.

Operatie Steenbreek 1e tegelOperatie Steenbreek natuurkruidenOperatie Steenbreek uitdelen koeken

In september gaan nog meer basisscholen in Eindhoven aan de slag met Operatie Steenbreek.

Laat de vlinders en bijen maar komen!

Selfies van schoolkinderen

Kijk hier voor de selfies die al ingestuurd zijn. Ze zijn per school gesorteerd.


Lijkt jou dit ook leuk?

Meld je aan met de basisschool en/of klas via educatiegroep@wasven.nl 

Informatie voor scholen

Meer informatie over Steenbreek, lees je hier