Vluchtelingen en Nederlanders

Contact en begrip

Een beter contact mét elkaar bevordert een beter begrip vóór elkaar. Dat is gebleken in de bijeenkomsten die het Groendomein Wasven in november-december samen met Vluchtelingenwerk Eindhoven organiseerde. Eind januari hebben de vrijwilligers van het Wasven de deelnemers uitgenodigd om met elkaar te bekijken of en hoe we verder gaan met de ontmoetingsbijeenkomsten. Besloten is om in elk geval tot juli in een maandelijkse bijeenkomst elkaar te blijven ontmoeten.

Tijdens de bijeenkomst van februari is bovenstaande foto gemaakt op het wandelpad van 't Ommetje. Intussen hebben ook nog andere mensen zich gemeld om mee te doen en wij hopen dat die trend er in de komende maanden ook in zit. Wat er dan op wijst, dat er duidelijk behoefte is aan meer en beter contact.

Oproep

Wij roepen daarom graag meer wijkbewoners op om hieraan mee te doen. De bijeenkomsten vinden plaats op de 2e dinsdagmiddag van de maand, van 13-16 uur in de Schop van de Wasvenboerderij. Daar ontmoeten we elkaar met een kopje koffie/thee, praten we met elkaar zoveel mogelijk in het Nederlands, gaan we wandelen en wat ondernemen in en rond het Wasven-gebied.

Het Groendomein stelt de Schop hiervoor gratis beschikbaar en vraagt van de deelnemers € 5,- per keer voor de kosten van koffie/thee, energievoorziening en mogelijke andere kosten als b.v. investeringen in materialen om activiteiten te kunnen ontwikkelen.

Kom ook!

De eerstvolgende bijeenkomst is dinsdag 12 maart en wij nodigen iedereen graag uit er bij te zijn. Het is niet zo dat je je verplicht om er alle keren bij te zijn. Wel leuk natuurlijk als het lekker druk is.

Voor nadere informatie: fritsvangeffen@wasven.nl of 040-2811214.