Vluchtelingen en Nederlanders

Dinsdag 11 juni vond de (voorlopige) afsluiting plaats van de reeks bijeenkomsten waarbij vluchtelingen en Nederlanders elkaar ontmoetten. Een verslag van Frits van Geffen:

Collse Watermolen

Op dinsdag 11 juni hebben we als afsluiting van de bijeenkomsten van statushouders en Nederlanders een excursie gemaakt naar de Collse Watermolen. We zijn daar hartelijk ontvangen door Jan Vogels, een van de vrijwillige molenaars daar, en hij heeft ons rondgeleid door de imposante oliemolen en de -in den lande meer bekende- korenmolen.
Een bijzonder woord van dank voor zijn enthousiaste optreden is dan ook op zijn plaats. Na de rondleiding hebben we de picknicktafel opgezocht en zijn we, ook genietend van de prachtige natuur daar, aan het "snoepen" gegaan van al het lekkers dat door iedereen was meegebracht.

Vervolg na de zomer?

We waren met veel minder mensen dan toen we zijn begonnen aan de maandelijkse bijeenkomsten (na de 5 sessies samen met Vluchtelingenwerk in november en december 2018). Dat er geleidelijk minder mensen kwamen en de groep uitdunde in plaats van groter werd is voor ons reden om te besluiten dat we met deze bijeenkomsten stoppen. Wel is afgesproken dat we nog zoeken naar mogelijkheden voor een vervolg na de vakantieperiode. Alleen als blijkt dat er voldoende belangstelling is om de bijeenkomsten te hervatten zal hierover bericht volgen. GeĂ¯nteresseerden zijn van harte welkom. Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat we dan praten over:

1. een maandelijkse bijeenkomst (op een nog nader te kiezen middag, afhankelijk van de mogelijkheden binnen het Wasven) ;
2. € 5,- (per persoon) dient te worden bijgelegd voor het gebruik van de ruimteverwarming e.d. en voor koffie/thee;
3. deelname aan de vrijwilligersactiviteiten binnen het Groendomein Wasven voor zover dat voor de mensen mogelijk is.

Deelnemers bedankt

Natuurlijk zijn we benieuwd naar een mogelijk vervolg, vooral met het oog op de broodnodige integratie van vluchtelingen/statushouders die immers onze nieuwe landgenoten zijn geworden. Iedereen die aan de bijeenkomsten heeft meegedaan, danken wij hartelijk voor haar/zijn inzet. Ali Ibrahim, een van de vluchtelingen, heeft het volgende gedicht gemaakt tijdens de vlucht:

O zee, rust een beetje, o zee
Maak de golf stil, o zee
Maak ons niet dood, o zee,
Je bent de enige hoop voor ons, o zee
Maak de golf stil.
In de zee stierven al mijn vrienden en familie.
O zee, maak de golf rustig
O zee, moet ik je haten
O zee, moet ik je liefhebben
O zee, haat en liefde staan vlak bij elkaar.

Voor nadere informatie: fritsvangeffen@on.nl of 040-2811214.