Van druppel tot Dommel

educatie bij het wasvenVan druppel tot Dommel, uitleg bij een zichtbaar  watersysteem in Tongelre, vlakbij het Wasven.

Kinderen volgen de loop van het water. Leren en ontdekken hoe een regendruppel die eerst op een huis valt, via de regenpijp en de rioolbuis uiteindelijk de Dommel instroomt.
Ze leren hoe belangrijk het is dat we zo min mogelijk water afvoeren via de riolering. Ze begrijpen hoe de riolering werkt en wat je zelf kan doen als bewoner.
Vanaf het dak, regenpijp. Riool, waterverdeelput, vijver, stuwen en sloot, 2e vijver, meanderende sloten, instroomvoorziening, waterverdeelput met zoutmeter, uitstroom in de Karpendonkse Plas, overloop in
Karpendonkse Plas, sloot tot aan de Dommel.
Via overlooppijp het water in de Dommel.

Thema
Biodiversiteit en ruimtegebruik: inrichten van open water, klimaat en energie

Geschikt voor
Groep 7 en 8 van de basisschool

Tijd
In overleg met de school

Begeleiding
1 leerkracht en 2 ouders

Kosten
Niet van toepassing

Informatie en opgeven
Voor afspraken kunt u contact opnemen met Maria van Orden, educatiegroep@wasven.nl