Karpendonkse Loop is hersteld

Schapen wassen in het venToen Tongelre nog bestond uit alleen 't Hofke met aanliggende zandpaden naar de omliggende dorpen Woensel, Stratum, Geldrop, Coll en Nuenen, was het een groot heidegebied; de Hooge Heide genaamd.
Op die Hooge Heide ontstond de Karpendonksche Loop; niet als bronbeek maar als afvoer van het hemelwater. Via de Lage Heide stroomde dat vroeger naar de Dommel.

Het Wasven zelf was een ven op die heide waar men vroeger de schapen waste voordat ze geschoren werden. Dat ven is nu weggestopt onder de Eisenhowerlaan.

Karpendonkse Loop en het Wasven zijn in de loop der tijd verdwenen....

Maar nu niet meer!

In het najaar van 2011 is gestart met het weer ten leven wekken van de Karpendonkseloop!

Inmiddels is deze nieuwe Karpendonkseloop zover klaar dat het hemelwater, zowel van de woonwijk Beauregard als van het Lorentz Casimir Lyceum, daarin terecht kan.

Nieuwe WasvenIn het Groendomein Wasven is al jaren geleden een bergingsvijver gegraven die het hemelwater van de wijk Beauregard moet opvangen. Door fouten in de aansluitingen was dat er nog niet van gekomen. Inmiddels is dit hersteld en via de nieuw gegraven sloot kan een teveel aan hemelwater worden afgevoerd naar dit nieuwe Wasven. Ook bieden de  "sluisjes" (schotbalkenstuwen) de mogelijkheid om water vast te houden als dat nodig is voor de grondwaterstand.  

Lorentzvijver

Nieuwe Karpendonkse Loop stroomt weer
Die waterafvoer wordt aangesloten op de "nieuwe" Karpendonkseloop die tussen de gebouwen van het Lorentz uitkomt, de Celebeslaan onderdoor kruist en via een tweede bergingsvijver verder loopt richting Eisenhowerlaan en vervolgens daarlangs naar een duiker onder die weg bij de kruising met de Oldenbarneveltlaan.

Inmiddels heeft de nieuwe vijver ook een naam: Lorentzvijver.

Het Wasvengebied is hiermee weer een stuk rijker aan natuurdiversiteit en dus nog waardevoller om het als natuurgebied te behouden.

Herstel van Karpendonkse LoopDeze nieuwe natuur in het Groendomein kon tot standkomen door een samenwerkingsverband van de gemeente Eindhoven en het Groendomein Wasven, met medewerking van leerlingen van het Lorentz Casimir Lyceum en een financiële bijdrage van het Waterschap de Dommel.