Natuurbelevingsproject van start gegaan

Zonnewijzer bij het stedelijk museum van Hasselt
[Willy Leenders, Wikimedia, Creative Commons]

Startbijeenkomst

Het idee bestond al langer, maar er is nu een echte start mee gemaakt: het natuurbelevingsproject. Op 7 december jl. kwam een groep geïnteresseerde vrijwilligers voor het eerst samen in de Wasvenboerderij om te gaan brainstormen. Het idee is dat er binnen Groendomein Wasven, om precies te zijn op de kasteelakker, een weerstation gebouwd gaat worden dat data verzamelt en mogelijk ook levert aan het KNMI. Het is de bedoeling dat dit weerstation niet alleen technische data oplevert, maar ook visueel aantrekkelijk is voor bezoekers en jeugd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de opstelling van een analemmatische zonnewijzer zoals hierboven te zien is. Ook komt er een windwijzer en windzak. Kinderen van de nabij gelegen basisschool 'De Boog' mogen meedenken over de vormgeving hiervan. Doel is om bewustwording over de leefomgeving te creëren bij mensen, jong en oud.

In fases

Het natuurbelevingsproject wordt een veelzijdig project, maar zal voor de beheersbaarheid in fases gerealiseerd worden. We kunnen simpelweg niet alles in één keer tot stand brengen. De discussie op 7 december ging voor een belangrijk deel over die grove schifting: waarmee beginnen we nu en wat laten we nog even rusten. Jos van Geffen, vrijwilliger bij het Wasven en tevens werkzaam bij het KNMI, verzorgde een presentatie om de overige aanwezigen van de benodigde kennis en informatie te voorzien. Toen alle ideeën op tafel lagen kon er over worden gesproken en kon een voorlopige selectie worden gemaakt. Er wordt waarschijnlijk begonnen met een zonnewijzer, windwijzer en windzak, een weerstation en een fijnstofmeter. Andere genoemde elementen kunnen wachten tot later, denk aan grondwatermetingen, geluidsmetingen, een webcam, etc.

Techniek, infrastructuur en zonnewijzer

De uitkomst van de bijeenkomst was dat er drie groepen gevormd zijn. Ten eerste is er een technische groep die gaat uitzoeken hoe de infrastructuur ter plekke er komt. Zoals gezegd komt het weerstation te staan op de kasteelakker. Hier zal 230V stroom moeten zijn en tevens internet (Wifi). De aanwezigheid van deze faciliteiten zijn noodzakelijke voorwaarden voor het hele project. Tevens zal door deze groep worden nagedacht over de opslag van data. Immers, het weerstation zal in de toekomst dagelijks informatie leveren die bewaard moet blijven om van nut te kunnen zijn. Een tweede groep gaat zich bezighouden met de zonnewijzer, die ook op een goede manier ingebed moet worden op de locatie.

Educatie

De derde groep gaat nadenken over de educatieve mogelijkheden van het project. Hoe betrek je kinderen hierbij, voor welke leeftijden is het geschikt en wat kunnen mensen, jong en oud, allemaal leren als het gaat om natuurbeleving? Wil dit project tot een succes worden is het belangrijk dat er veel mensen geïnteresseerd en betrokken raken, vandaar deze derde groep. Een belangrijke factor is uiteraard tijd. Het weerstation kan er niet van vandaag op morgen staan. Maar het project staat nu op de agenda van 2019 en de drie groepen zullen later dit jaar weer bijeen komen om de voortgang te bespreken. We houden u op de hoogte!