Start gemaakt met natuurbelevingsproject

*De eerst paal is geslagen!

Wandelroute en zonnewijzer

We starten bij het Groendomein Wasven met de opbouw van een kleine bijzondere wandelroute. Al wandelend kun je, met behulp van een app op je smartphone, vrijwel doorlopend informatie krijgen over allerlei aspecten die met natuur, milieu en de beleving daarvan te maken heeft. We starten met de aanleg van een zogenaamde analemmatische zonnewijzer. Een zonnewijzer waarvan je als bezoeker zelf deel uitmaakt.

Zelf deel zijn van de zonnewijzer

Ga je op de juiste plaats staan op de datumschaal dan wijst je schaduw de juiste zonnetijd aan. De zonnetijd is een wat andere tijd dan onze kloktijden (de winter- en zomertijd) en we lichten natuurlijk de verschillen toe. In die toelichting, die je summier op je telefoon te zien krijgt, krijg je ook nog verwijzingen naar verdere informatie die we op de website van het Groendomein gaan presenteren.

Uitbreiding van het project

In de komende tijd zullen naast de zonnewijzer geleidelijk andere elementen en bredere informatie aan de route worden toegevoegd, bijv. windwijzer, weerstation, fijnstofmeters. En het past in de opzet om met deze vorm van natuurbeleving ook te zorgen voor lespakketten voor schoolgroepen, van eenvoudig (groep 3-4 basisschool) tot wat diepgravender (middelbaar onderwijs).

We zullen je in de komende tijd van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

*) Annalemmatische zonnewijzer bij het stedelijk museum van Hasselt © Willy Leenders (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Analemmatische_zonnewijzer)