Natuurbeleving met zorg

Vanuit het Groendomein Wasven is het initiatief ontstaan voor een natuurwerkgroep met zorg. Deze club heeft tot doel het organiseren van doe-activiteiten voor bijzondere doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrische achtergrond en licht dementerende ouderen. De activiteiten hebben betrekking op natuurbeleving en vinden plaats in het Wasven.

De werkgroep is op zoek naar vrijwilligers die enkele dagdelen per maand mee willen helpen met organiseren en begeleiden.

 

Alle vrijwilligers krijgen een professionele cursus aangeboden om deskundig om te gaan met bijzondere doelgroepen in de natuur. De praktijkcursus bestaat uit vier dagdelen. Het Wasven biedt de cursus aan voor € 10,- (normaal € 175), inclusief certificaat.  

 

 

Interesse om mee te doen met de zorgwerkgroep?
Meer informatie en aanmelding via groendomein@wasven.nl of 06-20058893.