Agenda
Datum Omschrijving Locatie
27 februari '21 Natuurwerkochtend voor groot en klein de Schop
Bestrijding Amerikaanse vogelkers

We willen graag ruimte voor onze inheemse planten, struiken en bomen. Daarom willen we de Amerikaanse vogelkers, ook wel bospest genaamd, uit het Wasvengebied weren. Gelukkig zijn er veel vrijwilliges die een handje meehelpen.

» Lees Verder

Helpende hand voor pluimvoetbij

Aan de zuidkant tegen het spoor, ter hoogte van de Hooge heide, is een plek die wordt bewoond door tientallen pluimvoetbijen. Deze plek is zo'n 100 m2 groot. Hier graven de bijen op en naast het zandpad gangen waarin hun larven beschermd op kunnen groeien.

Kees van Grevenbroek maakte een filmpje van deze bijzondere bij in actie.

» Lees Verder

Natuurthema's voor de jeugd in nieuw jasje

De afgelopen 13 jaar hebben we met onze natuurthema-avonden kinderen wegwijs gemaakt in de natuur. Vanwege het Covid-19 virus krijgt dit nu een nieuw jasje. Vanaf oktober starten we met natuurthema-ochtenden en -middagen met activiteiten voor gezinnen met kinderen.
Op zondag 18 oktober beginnen we met een mooie paddenstoelen-wandeling.

» Lees Verder

Herfst in het Wasvengebied

 

Bekijk hier de herfstfoto's genomen in het Wasvengebied door Kees van Grevenbroek.

» Lees Verder

Wij grazen in de boomgaard

Al een paar jaar staan er een aantal schapen in de boomgaard van het Wasvengebied. Het ras is het Drents Heideschaap. In 2020 zijn er maar liefst zeven lammetjes geboren.

» Lees Verder

Het jaar van de wilde eend

Het aantal wilde eenden is sinds de jaren 90 afgenomen met 30%. Lees hier over het jaar van de wilde eend van de Vogelbescherming. Goed nieuws: in het Wasven zitten momenteel meerdere vrouwtjeseenden te broeden! 

» Lees Verder

Begin maart jonge bosuilen

Het is vroeg in de avond wanneer ik de schapen in de boomgaard nog wat extra hooi breng om de nacht door te komen. Tot mijn verbazing hoor ik het roepen van jonge bosuilen.

» Lees Verder

Aanleg wandelpad naar klimaatbos


Terwijl bij de boomgaard drie torenvalken steggelen wie dit jaar de nestkast mag gebruiken, zijn de kraaienburen woedend. Een eindje verder werkt de natuurwerkgroep rustig in de bermen aan de aanleg van een voetpad naar het klimaatbos. Het lijkt wel lente!

» Lees Verder

Nieuwe aanplant in sparrenbos

Het sparrenbos is door storm en droogte en door de vraat van de letterzetter bijna geheel verdwenen. Door regelmatig nieuwe naaldbomen aan te planten  creëren we hier weer een bos met de donkere beleving van voorheen. Onlangs hebben zes groene vrijwilligers weer een twintigtal naaldbomen bijgeplant.

» Lees Verder

Made in Tongelre

Op de vrije akker hebben we het afgelopen jaar rogge geteeld. De oogst wordt nu gebruikt voor het bakken van brood, het brouwen van bier, als diervoeder en zelfs als bouwmateriaal voor een huis. Allemaal biologisch en van Tongelrese bodem.

» Lees Verder

Biologisch hooi en stro uitverkocht!

Er zijn weer heel wat huisdieren in Tongelre en omgeving die genieten van ons biologisch hooi en stro. De voorraad is volledig uitverkocht. U krijgt een seintje van ons als de nieuwe oogst weer binnen is.

Bestrijding Japanse duizendknoop, help je mee?

De Japanse duizendknoop is ooit vanuit Japan geïmporteerd als tuinplant en voor de bloemsierkunst. De plant blijkt een invasieve exoot die zich in een hoog tempo uitbreidt. Met de natuurwerkgroep van het Wasven proberen we een aantal plaatsen in Tongelre vrij te krijgen van deze plant. Help je mee?

» Lees Verder

Een das in ons Wasvengebied!

Eind mei stond er een triest verhaal in het Eindhovens Dagblad: onze das is bij het oversteken van de Eisenhowerlaan dood gereden. Zijn snuffel-in-het-Wasven-filmpje is nog wel op onze site te zien.

» Lees Verder

Verrijk je kennis der natuur met de nieuwe natuurbieb

Misschien heb je hem al zien staan of heb je er zelfs al in gekeken. Voor de kapschuur van de boerderij staat een kastje met boeken en dan alleen maar met natuur- en tuinboeken. Iedereen mag er vrij gebruik van maken: lezen, lenen, ruilen of zelfs houden.

» Lees Verder

Bosuilen in het wasvengebied

Begin april zijn er 4 jonge bosuilen uitgevlogen uit een holle beuk in het Wasvengebied. Frans van de Boom zette ze op de foto. 

» Lees Verder

Even voorstellen: Albert Westerling

Albert Westerling is sinds 2 jaar actief als vrijwilliger binnen de hakhoutbrigade van het Wasven. Deze groep mensen verricht in het winterseizoen zaagwerkzaamheden in de bossen van het Wasvengebied. Lees hier het interview met Albert.

 

» Lees Verder

Geslaagde beversporenwandeling

Zondag 17 maart kon je deelnemen aan een beversporenwandeling. Met 20 belangstellenden startten we de wandeling en al vlakbij de molen waren de eerste sporen te zien. Het was een bijzondere, leerzame ochtend.

» Lees Verder

Nieuwe bomen aangeplant bij hondenuitlaatterrein

Het hondenuitlaatterreintje aan de Ceramlaan is eigenlijk maar een kaal stukje gras omheind met een hek en met wat banken. Niet de gezelligste uitstraling. Het Wasven heeft daarom, samen met de gemeente, bedacht om het losloopterreintje aan te kleden met een aantal bomen.

» Lees Verder

Even een uiltje geknapt

Hoe ziet een uilenkast er van binnen uit en wat eten de uilen? Op de natuurthema-avond van 30 november hadden de kinderen heel veel vragen, maar ze wisten ook heel veel antwoorden. 

» Lees Verder

Terugblik Nationale Natuurwerkdag 2018

Tijdens de natuurwerkdag is er weer hard gewerkt in het beukenlaantje, bij de Warande en in het achterbos. John Muermans legde deze zonnige dag voor ons vast.

Leren heggen leggen in 2019?

Lees hier meer over de heggen en nachtdieren in het Wasvengebied. Een nachtcamera legde prachtige beelden vast van verschillende dieren. Geïnteresseerd geraakt in deze heggen en hoe ze gemaakt worden tijdens het winterseizoen? Meld je aan voor de cursus 'Heggen leggen' die bij voldoende aanmeldingen gehouden wordt in februari 2019.

» Lees Verder

Van akker tot bakker

Sinds 2 twee jaar heeft het Groendomein de akker in beheer die langs het spoor ligt aan de Hofstraat. De Warandeakker noemen we deze akker. Een Warande is een gebied waar de kasteelheer, in vroeger tijden, op klein wild ging jagen.

Op deze akker hadden we in oktober 2017 Winterrogge gezaaid, een graansoort die voor de winter al groeit en in het voorjaar snel verder uitstoelt en het onkruid snel gaat onderdrukken (...)

» Lees Verder

Wij grazen in de boomgaard

Al een paar maanden staan er een aantal schaapjes, jonge ooien, in de boomgaard van het Wasvengebied, om het gras kort te houden. Het ras: Drents heideschaap. 

» Lees Verder

Zagen voor vlinders en ... een nieuw hakhoutbosje

Aan de Celebeslaan is afgelopen winter gezaagd om meer licht op de vlinderweide te krijgen! Op dit luwe stukje kruidenrijk gras komen in het seizoen meer dan 20 soorten dagvlinders voor. 

» Lees Verder

Even bomen met Kees van Grevenbroek

Kees van Grevenbroek is kartrekker van de natuurwerkgroep van het Groendomein Wasven. Hij kent het Wasvengebied op zijn duimpje. Kees is bezig met een bijzonder groenproject op het Wasven, samen met de gemeente Eindhoven en ProRail.
Het Trefpunt Groen Eindhoven interviewde Kees over dit project.

Verslag cursus: hakhout- en geriefbosjes

Begin maart kon je deelnemen aan een cursus hakhout en geriefbosjes. Een geriefbosje is een klein bos waar boeren vroeger hakhout vandaan haalden voor eigen gebruik. Peter Kerkhofs van VATU Campagne liet ons kennis maken met de geschiedenis van het hakhout.

» Lees Verder

Verslag cursus poelen aanleg en beheer

Eind september heeft een 10-tal geïnteresseerden de workshop poelen aanleg en beheer bijgewoond uit de cursusreeks natuurbeheer. Peter Kerkhofs van Campagne VATU Landschap en biodiversiteit leidde met veel enthousiasme de avond en ochtend. Want zaterdagochtend 23 september was de praktijk.

» Lees Verder

Heggen gesnoeid op natuurwerkochtend

Tijdens een natuur-werkochtend hebben een aantal vrijwilligers de gelegde meidoornhaag gesnoeid. Met een prachtig resultaat.

» Lees Verder

Verslag informatiewandeling

In het achterbos, de Hooge heide en het Warandepad dat er naar toe leidt, wordt gezaagd en gehakt, maar met een goede reden! 

» Lees Verder

Zwaluwhotel klaar voor bewoning

Afgelopen jaar is er gewerkt aan een zwaluwtil, speciaal gebouwd voor de huiszwaluw. Een van onze natuurvrijwilligers, Edwin Rademakers, heeft  de zwaluwtil gebouwd van hergebruikt materiaal. Verder hebben vele handen geholpen met de afwerking. Het hotel voor huiszwaluwen is geplaatst op de akker tegenover de boerderij.  

 

» Lees Verder

Wie wij zijn: de Natuurwerkgroep

De Natuurwerkgroep houdt zich bezig met de groene ruimte rond de Wasven-boerderij, het kasteelbos en de andere mooie groengebieden van Tongelre. We komen één keer per week bij elkaar om samen buiten te werken in de natuur: gezond, leerzaam en gezellig. Ook iets voor jou?

Voor een introductiefilmpje over het groendomein Wasven klik hier

» Lees Verder

Naar de poel

 

Op vrijdag 26 juni was het dan eindelijk zo ver. De kinderen konden voor het eerst in maanden weer op pad met Kees van Grevenbroek voor een natuuractiviteit. Deze keer gingen ze naar de poel om waterdiertjes te spotten. 

» Lees Verder

Vogels vieren de lente

  

De natuur loopt voor op schema: de lente is al echt begonnen. Dit is ook te merken in het Wasven gebied. Vogels vieren de lente, kijk maar naar deze foto's. Laten we voor een moment onze zorgen naast ons neerleggen en hiervan genieten. Het is de lente van 2020.

» Lees Verder

Het natte Wasven

 

Bekijk hier het filmpje van 'het natte Wasven'!

Boven in de nog kale beuk zit een jonge bosuil zich af te vragen waar zijn broer en zus gebleven zijn. Ver daaronder kabbelt het water van het Wasven door greppels en sloten (...) 

» Lees Verder

Gedichten

Een paar gedichten van de hand van Bennie Schrijvers geïnspireerd op de natuur van het Wasven.

» Lees Verder

CO2 compensatie

Leerlingen van het Stedelijk College plantten op zaterdag 23 november bomen in het sparrenbos ter compensatie van een lange vlucht naar het buitenland in april 2020. Hier lees je meer over het hoe en waarom.

» Lees Verder

Natuurwerkdag 2 november

Op zaterdag 2 november was het ook in Eindhoven tijd voor de landelijke natuurwerkdag in samenwerking met het Brabants Landschap. Een groep vrijwilligers is onder leiding van Kees van Grevenbroek aan de slag gegaan op het kleine stukje heide dat het Wasven rijk is. Ook het Wasven ontkomt niet aan het landelijke stikstofprobleem; daarom is ingrijpen soms nodig. Lees hier het verslag van deze leuke middag.

» Lees Verder

Een mooie ontdekking

De rietorchis, een wilde orchidee, bloeit dit jaar met enkele plantjes voor het eerst aan de oever van de Lorentzpoel aan de Celebeslaan. Een aantal jaren geleden, met de aanleg van de poel, hadden we dit al een beetje gehoopt. Met het uitgraven komen namelijk allerlei zaden die dieper in de grond zitten tot leven.

» Lees Verder

Sleepstal

Enkele maanden hebben een paar van onze vrijwilligers, die handig zijn met tekenen, timmeren en praktische ondersteuning van het zaag-, schroef- en timmerwerk, in het geheim gewerkt aan een heuse sleepstal.

» Lees Verder

Beheer van het sparrenbos

Veel dode bomen in het sparrenbos moeten geruimd worden. Een extern bedrijf doet dit, samen met de hakhoutbrigade van het Wasven. Lees hier meer over de toekomst van het sparrenbos, Kees van Grevenbroek van de natuurwerkgroep vertelt er over.

» Lees Verder

Vleermuisverblijf

We hebben in het Groendomein een heus winterverblijf voor vleermuizen. Het bouwwerk gemaakt van grote rioolbuizen met aan de uiteinden grof gemetselde wandjes is een aantal jaren geleden gebouwd. De vraag is natuurlijk wordt deze overwinterplaats gebruikt?

» Lees Verder

Natuurthema-avond vogels

In het weekend van 25, 26 en 27 januari 2019 vond de jaarlijkse tuinvogeltelling plaats, in heel Nederland. Het betreft een initiatief van de Vogelbescherming. Hierop inspelend was er op vrijdagavond een natuurthema-avond voor de jeugd over vogels.

» Lees Verder

Lege (wijn)kistjes?

Heeft u nog een houten (wijn)kistje over en zoekt u daar een goede bestemming voor? U doet ons er een groot plezier mee.

» Lees Verder

Vlinders voelen zich thuis op 't Wasven

De Idylle, de vlinder- en insectentuin bij de boerderij die in 2015 door vrijwilligers is aangelegd, is uitgegroeid tot een lustoord voor insecten, bijen en vlinders. Ook voor mensen is het een heerlijke plek. Frans van Beers maakte een impressie:

Het wasvengebied biedt steeds meer ruimte aan vlinders, libellen en andere insecten. Behalve de Idylle is er de Hooge Heide in de zuidwesthoek van het gebied, de Wasvenvijver ten zuiden van het bos en er zijn nu ook vlinderweides tegenover het Lorentz Casimir Lyceum. Tijdens het afgelopen vlindertelweekend heeft de natuurwerkgroep veel vlinders gespot.

» Lees Verder

Natuurontwikkelingen in het Wasvengebied

Sinds de de Lorentzvijver gegraven is aan de Celebeslaan in het Wasvengebied, is er volop leven te vinden.

Bekijk de foto's van de diverse bloemen.

» Lees Verder

Reddingsactie voor Lorentzvijver

amfibie in peol

De amfibieen en insecten in de Lorentzvijver werden ernstig bedreigd. Om ze te redden werd de vijver leeggepompt. Wat was er aan de hand? En waarom waren er zulke drastische maatregelen nodig?

» Lees Verder

Doe mee: Bijzondere Natuurmomenten in Tongelre

Soms beleef je in het Groendomein Wasven, of in één van de andere natuurgebieden in Tongelre, Bijzondere Natuurmomenten. Leg uw waarneming vast in uw eigen, unieke natuurfoto en mail die foto (max.100 kB) naar ons via natuurwerkgroep@wasven.nl . Vermeld alstublieft waar en wanneer u uw foto gemaakt hebt!

 
  

Kijk hier naar meer Bijzondere Natuurmomenten in Tongelre.

» Lees Verder

Geef de Tongelrese vlag cadeau !

Tongelrese vlagEen leuke cadeautip: geef de vlag van Tongelre cadeau!

Een standaardformaat vlag van 1x1,5 meter kost €17,50. De opbrengst komt ten goede aan de natuuractiviteiten in Tongelre.

Te koop in de Wasven-winkel.

» Lees Verder

Origineel cadeau: Groen Tongelre Kwartet

Kwartetspel

Misschien heeft u het al gehoord, of misschien bent u zelfs al in het bezit van het Tongelres kwartetspel, genaamd : Groen Tongelre : Hiermee leert u op speelse wijze bekend te worden met de historie en de natuur in Tongelre.

» Lees Verder

Wasven redt historische boerenschuur van de sloop


Veldschuur

Het Groendomein helpt Brabants boerenerfgoed behouden. Een historische veldschuur verhuist binnenkort van het Brabantse Bavel naar de Vrije Akker van 't Wasven. 

» Lees Verder

Tekst en verslag: Kees van Grevenbroek

Alle tekst in deze rubriek is geschreven door Kees van Grevenbroek, de motivator van de Natuurwerkgroep Wasven.
Om kennis te maken met Kees en zijn natuurcolumn voor de gemeente Eindhoven zie Hallo 040. In wijkblad Rond 't Hofke schrijft hij bovendien de rubriek de Natuurwijzer waarin hij u laat kennismaken met de Tongelrese natuur.
Kees van Grevenbroek

Groenbeheer

Het groendomein Wasven vraagt soms ook onderhoud: het knippen van hagen, her en der wat snoeien en zagen, zwerfafval opruimen of onderhoud aan de beukenlaan. Soms wordt er onderhoud gedaan in de vorm van activiteiten voor bedrijven teneinde de teamsfeer te bevorderen. Ja, samenwerken in het groen is altijd gezellig en gezond.

» Lees Verder

Wandelen en kuieren in Tongelre

We hebben wandelroutes / kuierwandelingen voor u uitgezet, alle met start en finish vanuit de boerderij, van

  • 't Tongers Ommetje van 3 km: de wandeling is uitgezet met blauwe pijltjes op ons eigen Wasvengebied. De routebeschrijving bevat veel informatie over de natuur en historie van dit gebied.
  • De Tongerse Om, oftewel Tongelre buitenom. Deze wandeling over de mooie paden/weggetjes in en om Tongelre is er in 4 varianten (lengtes): 7 km, 10 km, 13 km en 16 km.
  • Kuieren in Tongelre: gebiedswandelingen van max.1 ½  uur. Voor verslag en datums wandelingen: zie "Lees verder" en de Agenda!
  • Er is een rollatorpad aangelegd voor een Rondje Wasven
  • Wandelgroep 55+ heeft ook een wandelroute binnen 't Wasven uitgezet (start Beukenlaantje) met uitgebreide natuurinfo door Loek Ketelaars.
  • Made in Tongelre, een wandel/fietsroute van ongeveer 9 km langs plaatsen in Tongelre die Vincent van Gogh heeft getekend of geschilderd. Te koop voor 2 euro in de Gasterij.

Alle routes zijn verkrijgbaar bij de Gasterij en hier te downloaden.
 het wasvengebied in tongelre
Wij wensen u veel wandelplezier in en rond ons prachtige Tongelre! Voor verslagen met foto's van de wandelingen, zie

» Lees Verder

Filmpjes m.b.t. natuurwerkgroep Wasven

Groendomein Wasven

Hier is een aantal filmpjes m.b.t. de natuurwerkgroep van het groendomein Wasven nog eens op een rijtje gezet:

» Lees Verder