Cursus HGA: Hulpverlening op Geïsoleerde Arbeidsplekken

Datum: 25 oktober '17

Locatie: de Wasvenboerderij

Als je als vrijwilliger in het bos of veld werkt en er zou een arbeidsongeval gebeuren met een andere vrijwilliger, of met jezelf, wat doe je dan? Hoe te handelen, wie ga je bellen. Noem maar op!

In deze cursus HGA, hulpverlening op geïsoleerde arbeidsplekken, word je dat allemaal professioneel geleerd door een instructeur van AK trainingen

 Gevaar?

Voorkomen is beter dan genezen!
De cursus heeft als motto 'Voorkomen is beter dan genezen' en bestaat uit twee delen.
Deel 1: aandacht voor veilig werken en organiseren van een veilige werkdag. Daarnaast wordt ook ingegaan op het maken van een risico-inventarisatie.
Deel 2: Hoe te handelen als er – onverhoopt – toch een ongeluk is gebeurd.

 Veilig werken is een must!

Wil je veilig en verantwoord werken in het veld, doe dan mee !
Als coördinator van een vrijwilligersgroep ben je wettelijk verplicht de risico's te beperken met een inventarisatie. Daar hoort de HGA ook bij.

Praktische informatie
De cursus wordt gegeven op 2 avonden namelijk op 25 oktober deel 1 en 31 oktober deel 2
Het vindt plaats in de Wasvenboerderij Celebeslaan 30 Eindhoven van 19.30 uur tot 22.30 uur.

Deelname kost € 30 per persoon.
De cursus wordt afgerond met een geldig certificaat.

Je kunt je opgeven bij natuurwerkgroep@wasven.nl.