Lezing en excursie poelenwerkgroep Eindhoven: ziektes bij amfibieën

Datum: 25 maart '19

Locatie: de Schop

De vuursalamander is de afgelopen jaren getroffen door een mysterieuze ziekte. Dit blijkt een schimmel te zijn die met salamanders uit de dierenhandel naar Europa is gekomen. Het is de verwachting dat er meer uitbraken gaan volgen, ook bij andere soorten salamanders dan de vuursalamander. Onze watersalamanders, zoals kamsalamander, Alpenwatersalamander en kleine watersalamander zijn ook gevoelig voor de schimmel en lopen risico. Noord Brabant herbergt belangrijke populaties van deze soorten en het is dan ook belangrijk                Alpenwatersalamander
vinger aan de pols te houden.

Lezing en veldonderzoek
Op 25 maart geeft Tariq Stark van Stichting RAVON hierover een lezing. De avond zal in het teken staan van verschillende ziektes die amfibieën kunnen treffen en waar we ook in het veld mee te maken kunnen krijgen. Na afloop van de lezing volgt een excursie naar één van de poelen nabij het Wasven om deze te inventariseren.

De avond begint om 19:30u met inloop vanaf 19:15u.