CO2 compensatie

 

CO2 compenseren voor een lange vlucht

Leerlingen van Het Stedelijk College, die in april een reis gaan maken naar Lima in Peru, hebben op zaterdag 23 november meer dan 40 bomen geplant in het gedeelte waar eerst het sparrenbos stond. Het sparrenbos is door storm en droogte, en ook door de vraat van de letterzetter, bijna geheel verdwenen. Voor de CO2 compensatie van de reis die de leerlingen gaan maken is dit keer gekozen voor naaldhout, van verschillende soorten. Monotoon naaldbos met bijvoorbeeld alleen sparren is vatbaar voor aantasting door de letterzetter, in heel Europa. Deze kever en zijn larven vreten biomassa weg tussen de bast en de stam en dit betekent de dood van de spar. We willen hier graag een bos creëren met de donkere beleving van voorheen, maar dan met allerlei verschillende naaldbomen, gemengd met loofbomen en struiken; de overhand moet naaldhout zijn. In ons naaldhoutbosje leven namelijk verschillende dieren en vogels, die hier specifiek van profiteren.

Grote biodiversiteit

Een korte opsomming van het afgelopen jaar: in de luwte van het bosje sliepen 's nachts heel veel vogels, zoals duiven, lijsters, merels, koperwieken. Eekhoorns hadden er een nest en aten er de zaden uit de kegels van naaldbomen net als de verschillende spechtensoorten. In de winter foerageerden er kruisbekken. Een sperwer had er een nest. Uilen een roestplaats. Goudhaantjes, kuifmezen en zwarte mezen waren er te vinden op zoek naar spinnetjes en ander klein gespuis. Typische naaldhout liefhebbers zijn het. Veel van zulke donkere bosjes zijn er niet meer iin ons stedelijk gebied, dus dat is reden om dit stukje te behouden en herbeplanten met allerlei soorten naaldbomen. Ook de educatie rond naaldbomen kan het Wasven rond dit bosje versterken.

Drie vliegen in één klap

Dus al met al zijn het 3 vliegen in één klap: CO2 compensatie, vergroten van de biodiversiteit en de educatie over naaldhout soorten met de donkere beleving. Nog een weetje: in een donker (naald)bos is het koeler en de vele naalden werken als een vangnet wat betreft fijnstof, ook in de winter, omdat de bomen groen blijven. Groendomein Wasven dankt de leerlingen van Het Stedelijk College die mee hebben geholpen met het planten van hun bomen, die ze zelf hebben gesponsord. We hopen dat het uit zal gaan groeien tot een mooi donker bos dat de biodiversiteit doet toenemen en de CO2 (wereldwijd) juist afnemen. We wensen de leerlingen een zeer boeiende reis naar Peru.

Kees van Grevenbroek

Natuurwerkgroep Wasven/Tongelre