Verslag Het landschap lezen

De cursusreeks 'Natuurbeheer in je eigen leefomgeving' van de natuurwerkgroep is van start gegaan. Twee bijeenkomsten waren gewijd aan het thema: 'Landschap lezen'. De komende 7 maanden volgen nog meer bijeenkomsten, elk met een eigen thema. Belangstellenden zijn van harte welkom om deel te nemen!

Eerst de theorie

De deelnemers kwamen eerst op donderdagavond 13 juli bijeen in de Schop voor een theoriebijeenkomst onder leiding van Peter Kerkhofs. Twee dagen later, op zaterdagochtend , was er een excursie in het veld vlakbij Heeze en Leende waarbij het geleerde in de praktijk kon worden ervaren. Wat is nou eigenlijk een landschap en welke krachten hebben ons landschap vormgegeven? In de theorie werd uitgebreid ingegaan op de lange ontstaansgeschiedenis van het Brabantse landschap. Aanvankelijk was de mens daarin een zeer kleine speler. Want wat ging eraan vooraf...? Hoe wordt een smeltwaterdal aan het einde van de ijstijd eerst een soort doorstroommoeras en later een Brabantse beek zoals de Dommel of de Aa? We zien dat eerst de natuur de overhand heeft, maar dit verandert ingrijpend ten tijde van opkomende dorpen en steden en een groeiende bevolking in de middeleeuwen. Plaggen, natte gronden ontginnen, en migrerende dorpskernen: het kwam allemaal aan bod tijdens de cursus.

  kijken is belangrijk

Hoog en droog op de hei

In het veld op zaterdag konden de deelnemers zelf met eigen handen het organische materiaal voelen dat met behulp van een grondboor omhoog was gehaald: resten van een veenpakket. Bij landschap lezen gaat het er om nieuwsgierig te zijn wanneer je om je heen kijkt en de juiste vragen te stellen. Het veld ingaan is even noodzakelijk als het raadplegen van bijvoorbeeld een kadastrale kaart. Zo kun je in het gebied soms erfafscheidingen op het spoor komen van langer geleden. Op de twee bezochte locaties (nat en laag bij de beek, hoog en droog op de hei) toonde het Brabantse landschap zich in al haar diversiteit. Diversiteit die na het volgen van de cursus met andere ogen werd bekeken dan daarvoor.

Een andere manier van kijken

  
Hagedis                                                      Witte tijger (nachtvlinder)

Onderweg kwamen we vanalles tegen, zoals hagedissen op de heide, bijzondere vlinders, maar ook zeldzame planten die door de verschraling van het landschap ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen.

Lijkt het je ook leuk om deel te nemen aan een of meerdere cursussen uit de reeks 'Natuurbeheer in je eigen leefomgeving'? Kijk hier voor meer informatie over de volledige cursusreeks.