Een das in ons Wasvengebied!

Een Das in ons Wavengebied!

Leefgebieden vergroten.
Het Wasvengebied is een omsloten natuurgebiedje waar we allerlei dieren, vogels en insecten een plek gunnen. En dan moet die plek natuurlijk wel aan de eisen voldoen die een beest nodig zou hebben om te overleven. Voldoende voedsel, schuilplekken en een veilige plek voor de voortplanting.
Zo' n plek heet biotoop ofwel leefgebied. Het mooie is, dat dit soort plekken ook in andere delen van de stad en in buitengebieden gemaakt worden. Helaas worden die gebiedjes vaak omsloten door wegen, spoorbanen en andere obstakels.
Daar kun je dan weer de zogenaamde faunavoorzieningen voor treffen, zoals onderdoorgangen bij wegen, maar ook voorzieningen onder bruggen bijvoorbeeld langs de Dommel in het Centrum.
Zo wordt een leefgebied voor bepaalde soorten groter en kunnen de soortgenoten uit verschillende gebieden elkaar treffen.

Vijf loslopende katten
Om terug te komen op ons Wasvengebied: Daar heb ik begin mei graafsporen gevonden van een - wat ik vermoedde - een das. Ik zag het aan de prent, ofwel pootafdruk en het apartere graafwerk.
Ik wist het voor 99% en heb daarom hulp gevraagd van Evert gevraagd, een natuurvriend die actief is met cameravallen. Hij doet onderzoek naar dassen en bevers.
Mijn vermoeden werd door hem bevestigd. De wildcamera's werden opgesteld om te kijken of deze das in beeld zou komen.

Met spanning keken we de volgende ochtend wat er was opgenomen. Helaas geen das. Wel een egel en een vos die rondscharrelt, die zelfs nog een meikever uit de lucht vangt. Ook een vijftal loslopende of verwilderde katten komen een paar keer in beeld.

En dan eindelijk  ... de das. Wat een beest
Wat ons opviel is dat we de sporen van de das alleen maar vonden nadat het had geregend. Mooi! Er was weer regen voorspeld. Wederom werden de camera's door Evert in gereedheid gebracht. Wat zal de nacht brengen?
Al vroeg in de ochtend weten we dat het prijs moet zijn, er was namelijk gewroet in het gras. 

Balen zeg; de eerste camera heeft gefaald!  Maar bij de tweede en derde is het raak! Daar is ie dan, een prachtige das verschijnt op het kleine beeldscherm met het uitlezen van de opname's. Wat een beest! Enkele dagen erna is de das weer vastgelegd door de cameraval. De beelden zijn duidelijker.

   

Op de borden bij de Loovelden kun je lezen dat daar dassen leven. Ook het bos van Eckart is een dassengebied. Maar waar komt deze das vandaan? Zoekt hij een nieuw territorium, of komt ie alleen maar eten? Dan moet hij waarschijnlijk wel de gevaarlijke oversteek maken van de weg naar Helmond.

Wat eten ze?
Het hoofdmenu van dassen bestaat uit wormen, maar ook slakken en die laatste zitten er genoeg.
Een das lust alles wat eetbaar is. Grondlarven en kevers, maar ze eten ook muizen en rattennesten leeg en In de herfst bessen, valfruit, graan en mais. Het is eigenlijk een alleseter.

Op de facebookpagina Natuurwerkgroep Wasven/Tongelre kun je een filmpje zien dat gemaakt is met de cameraval van Evert. Of de das zich gaat vestigen in het Wasvengebied, 1,5 kilometer van het Centrum van Eindhoven, blijft tot nu toe nog onduidelijk. De tijd zal het leren.