Leren heggen leggen in 2019?

De heg en zijn bewoners.

Voordat het prikkeldraad was uitgevonden waren de percelen in ons landschap omheind met wallen, heggen en struwelen. Die heggen werden ondoordringbaar gemaakt door de boeren om ongewenst volk buiten te houden, of het vee binnen de heggen of andersom. Als winterwerk werden de heggen door de boeren gelegd en gevlochten. Men kapte de stammetjes onder in de heg in, waarna de struik werd neergebogen. En dat stammetje voor stammetje. De kunst is om het stammetje net niet te ver te kappen, want dan breekt het.

Wil je ook leren heggen leggen? Laat het weten via natuurwerkgroep@wasven.nl Als we genoeg mensen hebben die geïnteresseerd zijn, kunnen we een cursus organiseren in februari 2019. Heggen zijn ecologische verbindingen in het landschap. Het is er veilig voor allerlei leven. Maar wat kruipt er zoal in en onder de heg? Evert, van de dassenwerkgroep Brabant en ook actief in onze Tongelrese natuur, heeft een speciale camera gemaakt in een grote buis om eens te kijken wat er zoal voorbij komt onder de heg. Bij beweging maakt de camera een foto. Bij deze een eerste sessie foto's vanuit een heg in het Wasvengebied!

   
                                bosuil                                                                            konijn

  
  
                                                                          bosmuis met slak

 

  
                                   kat                                                                          en nog een kat

  
                             koolmees                                                                           spitsmuis


                            vos