Natuurwerkdag 2 november

             

Heide in het Wasvengebied

Op zaterdag 2 november hebben we als Wasven, met de natuurwerkgroep, weer deelgenomen aan de landelijke natuurwerkdag in samenwerking met het Brabants Landschap. Met een grote groep natuurvrijwilligers zijn we aan de slag gegaan op ons stukje heide in het Wasvengebied. Heide is een cultuurlandschap ontstaan door de mens. Als je er niets aan doet wordt het vanzelf bos. Maar we willen de heide behouden, want hier zitten weer andere insecten dan in een bos. Daarom hebben we jonge boompjes van Bospest, eikjes en overwoekerende braam verwijderd, zodat de heide planten niet verder overgroeid worden.

Plaggen

Ook zijn er op het stukje heide wat plekken waar we hebben geplagd. We hebben de zode verwijderd, zodat de stikstofrijke laag weg is en er zich weer specifieke plantjes en heide kan ontwikkelen op het schrale zand. Het zand wordt altijd warmer in de zon, waar insecten weer van profiteren. Het verdwenen spoorlijntje is opnieuw zichtbaar gemaakt door te snoeien. De gevaarlijke kuilen op de zandverstuiving hebben we gedicht en er zijn struiken en boompjes geplant op het stuk waar de dode sparren stonden.

Korte regenbui

Het was de eerste keer dat we op een werkdag werden verrast door een regenbui en moesten schuilen. Gelukkig maar één bui, dus dat viel mee. Daarna scheen de zon voorzichtig door de wolken en konden we onze werkzaamheden met plezier en voldoening hervatten. Namens de Natuurwerkgroep van het Wasven en het Brabants Landschap, danken we weer alle natuurvrijwilligers die hebben meegewerkt op deze dag, om het stukje Hooge heide weer die echte heidebeleving te geven, zoals we die voor ogen hebben.