Verslag informatiewandeling

In het achterbos, de Hooge heide en het Warandepad dat er naar toe leidt, wordt gezaagd en gehakt, maar met een goede reden. Tijdens een informatiewandeling begin dit jaar werden de nieuwe plannen van het Groendomein Wasven toegelicht.

Al het hak- en zaagwerk is erop gericht om de biodiversiteit in het gebied te versterken en uit te breiden. In het wasvengebied zijn zo'n twintig verschillende biotopen. Met behulp van het  ontwikkelingsplan worden die beschermd en versterkt. Een aantal markante bomen zijn aangewezen als 'masterbomen' en krijgen extra ruimte en zorg.

In het plan is ook aandacht voor historische landschapselementen zoals het Warandepad dat vroeger de verbindingsweg vormde tussen Tongelre en Eindhoven. In het kasteelbos zijn de bomenrijen langs deze weg nog zichtbaar.

Tijdens de informatiewandeling bleek maar weer hoe divers het wasvengebied is en hoeveel geschiedenis het terrein herbergt.


Meer  informatie over de wandeling en de toekomstplannen vindt u in het fotoalbum van deze wandeling van wasvenfotograaf Marlijn van den Broek.