Wat is hier gebeurd?

Als een storm over het Wasvengebied.

Het heeft een trieste aanblik. Afgebroken takken en stammen, dik hout en takken die langs de kant zijn neergelegd. Alsof er een plaatselijke storm heeft gewoed in het Wasvengbied.
Maar dat is natuurlijk niet zo!

Ecologische kap
Als er een echte storm zou zijn geweest, zou men, net als elke andere bosbeheerder de zaak opruimen en de bomen wegzagen die vernield zijn door het natuurgeweld.
Dit keer is het anders. In samenwerking met Soontiëns boombeheer en de gemeente Eindhoven is er een plan bedacht. Voor de ontwikkeling van het Warandegebied is er een dunning uitgevoerd waarbij de bomen niet zijn afgezaagd maar afgebroken. De bomen blijven overeind, met scheuren en kieren in de gespleten stammen, Speciaal om juist de grote kevers als bijvoorbeeld het vliegend hert een kans te geven. Ook andere insecten die dit soort bomen nodig hebben krijgen nu de kans.

Doordat er meerdere soorten insecten worden aangetrokken komen daar ook vogels, vooral spechten op af, die van die kruipende beestjes houden. Vleermuizen kunnen ook gebruik maken van de spleten en scheuren. Het is een andere kijk op beheer om de biodiversiteit te vergroten. De komende jaren wordt er onderzocht welke insecten het aantrekt en er dus allemaal baat bij hebben. Het is even schrikken zo, maar na een paar maanden zullen de meeste bomen weer uitgeschoten zijn en zullen algen en mossen de wonden een natuurlijke kleur geven. 

Historisch pad
Naast de 'stormlokatie' is een pad aangelegd. Eigenlijk lag dat pad er al, want het is al bekend van voor de eerste kadastrale kaarten. Het was er dus al vóór 1832. Het Warandepad heet het. Dit pad liep van Tongelre ( hofke) naar het stadje Eindhoven.

Er zijn heggen aangeplant en er wordt nog gewerkt aan de waterhuishouding. Op een vrijgekomen paardenweide wordt een notenweide gerealiseerd met allerlei soorten walnoten en hazelnoten. Deze worden geplant op rabatten, dat zijn hoger gelegen grondstroken ( ruggen ) waar de bomen op geplant worden, zodat ze niet met de voeten in het water staan.

Naast het pad vanaf de Tongelresestraat is ook een heg geplant en op de Warandeakker wordt dit jaar Phacelia ( bijenkruid) gezaaid.
Een Warande is een gebied waar vroeger werd gejaagd op klein wild door de kasteelheer.
Zo proberen we steeds meer kleine landschapelementen te ontwikkelen of te versterken in het Wasvengebied voor mens en dier.

In het Wasven-fotoalbum vindt u meer foto's van dit nieuwe plan.