Zagen voor vlinders en ... een nieuw hakhoutbosje


Aan de Celebeslaan ter hoogte waar de Joodse begraafplaats lag, is afgelopen winter gezaagd om meer licht op de vlinderweide te krijgen!

Als we niets doen, dan zal de vlinderweide steeds verder dichtgroeien en zullen de soorten vlinders en insecten vanzelf afnemen. En je weet, het gaat helemaal niet zo goed met die kleine beestjes.

 Meer dan 20 soorten
Op dit luwe stukje kruidenrijk gras komen in het seizoen meer dan 20 soorten dagvlinders voor en naar de soorten nachtvlinders wordt nog onderzoek gedaan.

   
         Bruin Blauwtje                                        Landkaartje                                                  Kleine Vuurvlinder

  
                   Rood Weeskind                                                Sint Jansvlinder

Maar er leven ook een aantal soorten sprinkhanen, libellen, kevers, zweefvliegen en natuurlijk solitaire bijen en hommels.


Meer bloeiende kruidachtigen
Er wordt gefaseerd gemaaid om verschillende hoogtes in het gras te verkrijgen. Voor elk beestje wat wils!
In het groeiseizoen wordt er met de zeis gemaaid en gehooid. Het gedroogde kruidenrijk hooi is dan te verkrijgen bij de Wasvenboerderij. Door steeds het gemaaide gras af te voeren wordt de bodem voedselarmer en zullen steeds meer bloeiende kruidachtigen de plek van het gras gaan in nemen.
In de winter laten we stukken gras hoog staan, omdat daar poppen en eitjes in overwinteren van allerlei insecten. Maai je dit weg, dan ben je het jonge spul voor het komende voorjaar ook meteen kwijt.


Al met al: let komende jaren óók eens op de ontwikkelingen van dit stukje natuur.
De afgezaagde bomen vormen uiteindelijk een nieuw hakhoutbosje.

Natuurwerkgroep Wasven / Tongelre