Het Wasven bezit de ANBI status

't Wasven is door en voor de samenleving opgezet. Vandaar dat de stichting Groendomein Wasven sinds 2008 een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI). Deze status wordt door de belastingdienst toegekend wanneer een organisatie zich voor minstens 90 procent inzet voor het algemeen nut. De ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen. Zo zijn giften aan de ANBI voor de donateurs aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Verder hoeft een ANBI geen belasting te betalen over nagelaten erfenissen en schenkingen. En vrijwilligers die voor een ANBI werken doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI, wat eveneens aftrekbaar is.

Eind 2014 zijn de statuten van de stichting Wasvenboerderij aangescherpt en is de stichting Wasvenzorg opgericht. Hierdoor worden de afzonderlijke maatschappelijke doelstellingen op gezamenlijke wijze versterkt. Beide stichtingen hebben daarop begin 2015 de ANBI-status aangevraagd.

Om als instelling te voldoen aan de ANBI-voorwaarden dienen een aantal gegevens openbaar gemaakt te worden op de eigen site, conform de opgave van de Belastingdienst. De gegevens van de drie organisaties zijn hieronder vermeld, evenals het gezamenlijk maatschappelijk jaaroverzicht. Het beleidsplan en financieel jaaroverzicht worden per organisatie gepresenteerd.

Algemene gegevens

Stichting Groendomein Wasven RSIN 814421635 KvK 17176851
Stichting Wasvenboerderij RSIN 817342539 KvK 17198973
Stichting Wasvenzorg RSIN 854641051 KvK 62086839

Gezamenlijk adres: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven

Contactpersoon: Alfred van Kempen, 06-20058893

Samenstelling bestuur

Bestuur Groendomein Wasven
Alfred van Kempen, voorzitter
Frits van Geffen, secretaris
Irene Hulsen, penningmeester
Frans Langenhuijsen
Kees van Grevenbroek
Maria van Orden

Bestuur Wasvenboerderij
Alfred van Kempen, voorzitter
Tonny van den Boomen, secretaris
Louis Verbraak, penningmeester
Theo van der Zanden

Bestuur Wasvenzorg
Alfred van Kempen, voorzitter
Corinne de Boer
Jan Vonk
Hannie van Duijnhoven

Activiteiten

Er worden op 't Wasven veel maatschappelijke activiteiten georganiseerd. We hebben ze per jaar voor u op een rijtje gezet.

jaaroverzicht Wasven 2015 ( en voorgaande jaren)

Beleidsplan

Beleidsplan Groendomein Wasven 2015 - 2019

Beleidsplan Wasvenboerderij 2015 - 2019

Beleidsplan Wasvenzorg 2015 - 2019

Financiƫle gegevens

Financieel jaarverslag Groendomein Wasven 2015

Financieel jaarverslag Wasvenboerderij 2015

Financieel jaarverslag Wasvenzorg 2015