Bijlage: Bezoekers

Bijlage: Bezoekers

De persoonsgegevens die wij verwerken
Groendomein Wasven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Groendomein Wasven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Groendomein Wasven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Personalia: direct na opzegging nieuwsbrief