Bijlage: Deelnemers


Bijlage: Deelnemers

De persoonsgegevens die wij verwerken
Wasvenzorg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Wasvenzorg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- zorgdossier
- Burgerservicenummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wasvenzorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals zorgfinanciering

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wasvenzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Personalia: 7 jaar na beëindiging zorgovereenkomst
Zorgdossier: 7 jaar na beëindiging zorgovereenkomst