Bijlage: Gasten, Klanten, Leveranciers

Bijlage: Gasten, Klanten, Leveranciers

De persoonsgegevens die wij verwerken
Wasvenboerderij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer (indien nodig)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wasvenboerderij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Het afhandelen van betalingen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wasvenboerderij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Personalia: direct na beëindiging relatie