Bijlage: Medewerkers, begeleiders


Bijlage: Medewerkers, begeleiders

De persoonsgegevens die wij verwerken
Wasvenboerderij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Wasvenboerderij verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Burgerservicenummer
- Personeelsdossier
- VOG-verklaring (indien nodig)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wasvenboerderij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Het afhandelen van betalingen
- het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wasvenboerderij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Personalia: 7 jaar na beëindiging dienstverband