Bijlage: Ouders, vertegenwoordigers


Bijlage: Ouders, vertegenwoordigers

De persoonsgegevens die wij verwerken
Wasvenzorg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wasvenzorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals zorgfinanciering

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wasvenzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Personalia: direct na beëindiging relatie