Bijlage: Vrijwilligers

Bijlage: Vrijwilligers

De persoonsgegevens die wij verwerken
Groendomein Wasven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer (indien nodig)

Groendomein Wasven verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- VOG-verklaring (indien nodig)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Groendomein Wasven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Het afhandelen van betalingen (indien nodig)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Groendomein Wasven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Personalia: 1 jaar na beëindiging vrijwilligerswerk