Bijen houden op je dak

De bedreigde bij

Bijen bij het WasvenU hebt er vast al eens over gehoord. Door de intensivering van de landbouwproductie, het gebruik van gewasbeschermers (insectendodende stoffen) en door de eenzijdige monocultuur is er op het platteland weinig voedsel voor bijen te vinden.
Er groeit namelijk voornamelijk kort-gemaaid gras en mais. Daardoor staan er bijna geen bloemen meer. De bij vindt dan ook, met hulp van de mens, steeds vaker de weg in de stad. En wat blijkt: dat gaat goed.
Zeker in Eindhoven, waar de gemeente goed werk verricht door in de bermen vele soorten bloemen te laten groeien. Dit is niet alleen goed voor bijen, maar ook voor andere insecten en voor vogels, en uiteindelijk voor de hele kringloop in de natuur.
Dit benadrukt het belang van biodiversiteit. Een belang dat wij bij 't Wasven natuurlijk onderschrijven.

Basiscursus Bijenteelt
Het was dan ook niet helemaal toevallig dat er bij 't Wasven een basiscursus Bijenteelt is aangeboden door de Imkersvereniging Helmond. Iedere zondag verzamelden zich rond de 20 deelnemers om gedegen onderricht in de theorie te krijgen. En iedere deelnemer die ook in de praktijk aan de slag ging, kreeg een persoonlijke begeleider.
Bijen op het dakTon de Moel was een van deze deelnemers. Op zijn plat dak in Eindhoven houdt hij inmiddels vier volken.
Waar komt zijn interesse voor het imkeren vandaan? "Al sinds mijn jeugd hou ik van de natuur, als zoon van een bloemist ben ik ermee opgegroeid. Wat interessant aan bijen is dat ze een afspiegeling vormen van hoe wij met de natuur omgaan. Gaat het slecht met de natuur, dan gaat het slecht met de bijen. En bedenk wat Einstein al zei: 'Wanneer de bijen uitsterven zal de mens vier jaar later volgen.' Want we hebben de bijen dringend nodig voor onze voedselproductie."

Honing en pruimen
Met de deskundige ondersteuning van zijn praktijkbegeleider ging Ton enthousiast aan de slag. Maar niet zonder eerst met zijn buren te spreken. "Ik heb wel met de buren overlegd over mijn plannen. Zo heb ik aangegeven dat bijen alleen in bloemen zijn geïnteresseerd, ze komen bijvoorbeeld niet op rottend fruit af zoals wespen. Wat ook goed is om te weten, is dat bijen foerageren in een gebied van 3 km rondom de kast. Ze verspreiden zich dus en komen niet alleen bij de buren. Alhoewel: de pruimenboom van de buurman heeft nog nooit zo vol pruimen gehangen!"

Stadsimkeren
Wat ook succesvol blijkt: het stadsimkeren. De opbrengst aan honing van de volken van Ton is twee zo hoog als die van een plattelandsimker. "In de stad kan veel meer dan wij denken of weten. Zo staan middenin Parijs vele kasten met bijenvolken, ideaal bovenop de hoge gebouwen."
In Eindhoven is dus genoeg ruimte voor meer stadsimkers. Om dit te bevorderen, wordt de cursus Bijenteelt herhaald. Voor meer info zie www.imkersvereniginghelmond.nl. Of kom eens kijken bij de imker van 't Wasven!