Even BIJ-praten (3)

Over het zwermen van bijen

Door de zachte winter en het warme voorjaar zijn de eerste zwermen een feit. Het zien van een zwermend bijenvolk is een indrukwekkend en ook beangstigend schouwspel. Tenminste als je niet weet wat er aan de hand is. Het zwermen is een terugkerend, natuurlijk proces. De "oude" koningin maakt plaats voor de nieuwe en neemt een deel van het volk mee. De bijen die vertrekken hebben zich daarop voorbereid en hebben de magen gevuld. De duur van de reis in immers niet bekend. Bijen met een gevulde maag zullen zelden steekgedrag vertonen. Het is ook meteen hun dood. Vorig jaar waren er verschillende zwermen op het Wasven terwijl er een bruiloftsreceptie gaande was! Dat gaf sensatie en veel bekijks . En niemand werd gestoken. Het zwermen wordt door de meeste imkers als hinderlijk ervaren en wordt dan ook het liefst voorkomen. Eén van de veel toegepaste manieren is het zgn. "knippen" (van de vleugels) van de koningin. Ze kan dan niet meer vliegen. Op het Wasven wordt er biologisch geïmkerd en wordt er ook om die reden ook niet "geknipt". Er kan dus gezwermd worden. We hebben kleine zwermkasten neergezet op de plaatsen waar de zwermen naar toe gingen. Verder zorgen we er voor dat er in de kasten zoveel te doen is voor de bijen dat het zwermen niet noodzakelijk is. Maar dat is de redenering van een imker en een bijenvolk hoeft zich daar niets van aan te trekken.

Jack Verhulst.