Nieuwe cursus Bijenleermeester van start

Bijen komen steeds meer in de belangstelling. Het zijn fascinerende insecten met een heel bijzondere levenscyclus. Ze vervullen een belangrijke functie in het bestuiven van planten en zijn een onmisbare schakel in het behoud van de biodiversiteit.

Daarom heeft stichting Groendomein Wasven de cursusreeks 'Bijenleermeester' samengesteld. In deze cursus leer je alles over zowel de honing- als wilde bij, hun kenmerken en gedrag, hun leefomgeving en nestgelegenheden en de voedselvoorziening van de bij. De reeks wordt afgesloten met een educatief deel, waarin de opgedane kennis wordt overgedragen op een vooraf te bepalen doelgroep.

Voor wie?
Vanuit het Groendomein Wasven is het initiatief ontstaan voor een bijenwerkgroep. Deze groep heeft tot doel het behoud van bijen in het Wasven en heeft betrekking op zowel de honingbij als de wilde bij, de leefomgeving van bijen en bijeneducatie. Het Wasven is in omschakeling naar biologisch imkeren en geeft 'bijles' aan scholieren op het LCL. Dit willen we ook gaan doen op andere basis- en middelbare scholen, verenigingen, bedrijven en instellingen. De bijenwerkgroep is op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen met het organiseren van deze activiteiten. De cursus 'Bijenleermeester' wordt speciaal voor deze vrijwilligers aangeboden.

Waar en Wanneer?
De cursusreeks vindt plaats in de Wasvenboerderij, Celebeslaan 30 te Eindhoven
De reeks bestaat uit 9 lessen op zaterdagochtend van 9 tot 12 uur.
Vóór de laatste les geeft de cursist een praktijkles voor een zelf te kiezen doelgroep en onderwerp. Op de laatste les (terugkomdag) wordt dit gezamenlijk geëvalueerd.

Het lesschema is als volgt:

22 en 29 april 2017: de honingbij door Wil Brans
angst voor steken, verschil tussen bij en wesp, functie in bestuiving, de bijenkast, imker werkzaamheden

6 mei 2017: de wilde bij door Pieter van Breugel
grondnestelende en bovengronds nestelende soorten, nesthulp, wespen en parasieten, bijenhotels

13 mei 2017: drachtplanten door Thijs van den Berg
landschap voor de bij, honing, tuinen en gif, kijkje in de omgeving

20 mei 2017: de wilde bij (vervolg) door Pieter van Breugel

27 mei 2017: drachtplanten (vervolg) door Thijs van den Bergh

10 en 17 juni 2017: Natuureducatie ddoor Elly Vermaat
angst en veiligheid, educatie rondom de bijenkast, didactische vaardigheden, allergie, aanpak doelgroep, ervaring in de praktijk

De terugkomdag en uitreiking van de certificaten wordt gepland in overleg met de cursisten.

Wat kost het?
Het Wasven biedt de cursus aan voor € 10,- (normaal € 175,-). Dit is inclusief lesmateriaal en koffie/thee tijdens de lessen. De cursusreeks wordt afgesloten met een certificaat.

Door wie?
De docenten hebben vele jaren ervaring op hun vakgebied.
Wil Brans is actief als imker in Eindhoven en docent voor de basiscursus bijenteelt.
Pieter van Breugel is wilde bijenkenner bij uitstek en auteur van het standaardwerk 'Gasten van bijenhotels'.
Thijs van den Bergh is bioloog, daarnaast is hij imker en bijenleraar, een extra reden om veel over drachtplanten te kunnen vertellen. 
Educatief ontwerper Elly Vermaat legt zich toe op het vergroten van biodiversiteit, natuurbeleving en participatie.

Inschrijven
Heeft u interesse om mee te doen met de bijenwerkgroep? Aanmelden kan via bijenwerkgroep@wasven.nl of 06-44716981 (Wil Brans).